Profesní odpovědnost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům. Při své činnosti nastavují u klientů pouze reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své činnosti se důsledně řídí jak všemi relevantními regulatorními předpisy, Etickým kodexem asociace tak i interními pracovními předpisy a postupy.

Odborná způsobilost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé musí disponovat dostatečnou úrovní odborných znalostí o všech produktech a postupech, ke kterým poskytují finanční služby. Členové asociace dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání a neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků.

Principy

kterými se asociace při své činnosti řídí, lze rozdělit do dvou hlavních oblastí: Tou první je vysoká informační otevřenost. Asociace pravidelně zveřejňuje informace o svých členech a jejich hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb. Tou druhou je vysoká demokratičnost při rozhodování. Hlas každého člena Rady v ní má stejnou váhu bez ohledu na velikost člena nebo výši příspěvku tak, aby unie plnohodnotně reprezentovala potřeby všech svých členů.