Den: 1. 7. 2024

Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku České národní banky „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičního zprostředkovatele“.