ČASF se rozrůstá o další společnost. Od srpna 2020 je jejím členem společnost CLEVERTY Invest s.r.o.

ČASF se rozrůstá o další společnost. Od srpna 2020 je jejím členem společnost CLEVERTY Invest s.r.o.

Představenstvo České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) schválilo na svém červencovém zasedání přijetí společnosti CLEVERTY Invest s.r.o., za řádného člena asociace. Marek Černoch k tomu říká: „Jsem rád, že se společnost ČLEVERTY Invest s.r.o. rozhodla posílit řady Asociace. Před námi je mnoho úkolů a čím silnější Asociace bude, tím bude i slyšitelnější hlas při hájení zájmů našich společností“.

Společnost CLEVERTY Invest s.r.o. působí na českém kapitálovém trhu od roku 2005. V roce 2019 společnost majetkově převzali Ing. Pavel Jíša a Ing. Vojtěch Fiala, kteří na finančně poradenském trhu působí nepřetržitě od roku 2009 a začlenili ji do své skupiny CLEVERTY.

“Příležitost vstoupit do asociace vnímáme jako ocenění dlouhodobého a kvalitního poskytování našich služeb s důrazem na proklientský přístup s dlouhodobě pozitivním výsledkem, stejně jako morální integritu vůči našim klientům i smluvním partnerům”, uvedl Pavel Jíša.

“Od členství v asociaci očekáváme zejména možnost ovlivnit částečně právní rámec pro poradenskou činnost, ať už na úrovni legislativních požadavků či samoregulačních standardů. Jsem totiž dlouhodobě přesvědčen, že nové požadavky dohledových orgánů často nepřispívají k větší ochraně klientů a systémové nastavení některých procesů nereflektuje aktuální potřeby doby a trhu”, doplnil Vojtěch Fiala