Česká a slovenská asociace finančních poradců a zprostředkovatelů prohlubují spolupráci. Příští rok představí jednotný standard reportingu dat o finančně-poradenském trhu

Česká a slovenská asociace finančních poradců a zprostředkovatelů prohlubují spolupráci. Příští rok představí jednotný standard reportingu dat o finančně-poradenském trhu

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) a Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) dnes slavnostně podepsaly memorandum o užší vzájemné spolupráci. To bude základem pro rozvoj vztahů poradenské profese mezi oběma zeměmi, jejichž trhy a také vývoj legislativy vykazují logickou historickou provázanost.

Samotné memorandum přináší tři hlavní závazky. Prvním je pravidelné vzájemné informování o vývoji legislativy v obou zemích. Ve zvlášť závažných případech, jimiž mohou být návrhy přímo namířené proti zájmům finančních poradců a jejich klientů, pak bude zřízen zvláštní systém včasného varování, který umožní se s rizikem včas společně vypořádat. Praktickou částí je pak závazek do roka zavést jednotný systém reportingu dat o finančně poradenském trhu tak, aby publikované statistiky za obě země byly vzájemně srovnatelné a propojené.

Jiří Šindelář, předseda představenstva ČASF k podpisu memoranda uvedl: „Memorandum o spolupráci se slovenskými kolegy vnímám jako přirozené pokračování integračních aktivit na českém trhu. A také jako napravení určitého historického dluhu, které nám umožní mnohem intenzivněji a lépe prosazovat zájmy našich členů, často společných. A především bojovat proti regulatorním ohrožením, která jsou hlavním problémem finančního trhu posledních let.“

Martin Lancz, předseda představenstva AFISP doplnil: „Som veľmi rád, že sa nám darí skvalitňovať vzťahy na medzinárodnej úrovni. Prehĺbenie spolupráce s českými odborníkmi je prínosom nielen pre celý náš segment, ale najmä pre státisíce klientov, ktorí do nás vkladajú svoju dôveru a očakávajú maximálne bezpečné, výhodné služby a profesionálny servis. Napĺňanie záväzkov memoranda nepochybne prispeje k lepšej ochrane finančného spotrebiteľa a finančného sprostredkovateľa, čo je jeden z hlavných cieľov našej práce.“