Z dluhové pasti do propasti?

Z dluhové pasti do propasti?

USF ČR jakožto odborný partner zve všechny zájemce na XI. Fórum Zlaté koruny, které se bude konat pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase a ministra financí ČR Miroslava Kalouska na téma „Z dluhové pasti do propasti?“. Fórum se uskuteční dne 29. listopadu 2011 od 9.30 hodin v TOP HOTELu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4.

Pozvánka na XI. Fórum Zlaté koruny

 

Diskutovaná témata:

 • Ekonomika České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie
 • V jaké situaci se nachází státní rozpočet na rok 2012 a jaké úpravy si v příštím roce vyžádá?
 • Jen boj s dluhem nestačí (udržení konkurenceschopnosti).
 • Udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky jako obrana před dopady budoucí krize
 • Kam směřuje globální ekonomika a proč přestaly fungovat osvědčené makroekonomické nástroje?
 • Dopady dluhové krize eurozóny do české ekonomiky a veřejných rozpočtů
 • Pravděpodobný rozsah krize
 • Problematika nového rozpočtového rámce Evropské unie na roky 2014 – 2020 a v jaké pozici se může ocitnout Česká republika.
 • Bude Česká republika nucena změnit exportní strategii a hledat nové trhy?
 • Dopady ekonomického zpomalení do měnové a finanční oblasti
 • Finance ve střednědobém výhledu – kdy lze očekávat „lepší časy“?
 • Představa variant řešení úsporného státního rozpočtu v roce 2012
 • Rizika pro další vývoj ekonomiky – co nás čeká?

Přednášející:
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí ČR
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., profesor ekonomie, IES FSV UK
Ing. Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation
RNDr. Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR
Ing. Miloš Zeman, bývalý premiér české vlády, ekonom a prognostik
prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc., čestný předseda ČSSD, ekonom a prognostik
prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph.D., profesor, Fordham University New York a Univerzita T. Bati, Zlín
Ing. Aleš Michl, portfoliový stratég Raiffeisenbank
Ing. Jan Mládek, CSc., stínový ministr financí, ČSSD
Mgr. David Marek, Ph.D., Chief Economist & Head of Research, Patria Finance

V diskusi vystoupí další významní ekonomové, zástupci akademické sféry, podnikatelé.