FECIF a USF ČR zahajují předvstupní rozhovory

FECIF a USF ČR zahajují předvstupní rozhovory

Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF), panevropská asociace sdružení finančních poradců, a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zahajují intenzivní rozhovory o prohloubení vzájemné spolupráce. Oficiálním signálem zahájení těchto rozhovorů byl dopis o společném zájmu, jenž USF obdržela v nedávné době z Bruselu a jehož text nyní dává k dispozici médiím, jako jednoznačný důkaz úmyslů obou partnerů:

Vážený pane, vážená paní,

jak všichni velmi dobře víme, podnikání nezávislých finančních poradců v České republice i v Evropské unii v současné době čelí vážným výzvám v oblasti regulace.

Cílem Evropské federace finančních poradců a zprostředkovatelů (FECIF) vždy bylo zastupovat obchodní zájmy v rámci odvětví finančního poradenství a zprostředkování v celoevropském měřítku sjednocováním významných profesních organizací ze všech evropských zemí.

V souvislosti s tím FECIF upřímně vítá probíhající jednání s Unií společností finančního zprostředkování a poradenství České republiky (USF ČR) na téma možné budoucí spolupráce a členství. Vzhledem k tomu FECIF veřejně prohlašuje, že:

  • FECIF uznává USF jako přední profesní a samoregulační organizaci v České republice. FECIF oceňuje vliv a úspěchy USF dosažené v rámci procesu regulace v České republice a vítá pozitivní přístup obou stran k možnému spojení sil.
  • V případě budoucí spolupráce je FECIF odhodlána podporovat USF ve všech jejích aktivitách týkajících se otázek regulace (administrativní zátěž a regulace v oblasti odměňování), jež by případně mohly ovlivnit podnikatelské prostředí v oblasti finančního poradenství a zprostředkování v České republice. FECIF bude poskytovat podporu na úrovni Evropy a zároveň velmi vítá odhodlání USF poskytovat podporu společným projektům na úrovni národní.
  • FECIF upřímně těší skutečnost, že jakmile budou vstupní pohovory ukončeny, bude moci přivítat USF jako svého člena. USF bude vítána jako silný a důležitý přírůstek k současné členské základně FECIF.

Tento dopis vyjadřuje oficiální stanovisko FECIF a byl schválen představenstvem u příležitosti posledního zasedání, které se v září konalo v Paříži.

Přestože žádné z uvedených prohlášení nepředstavuje hmotný závazek, všechna vycházejí z jednoznačné dobré vůle spojit síly obou partnerů a rovněž ze zcela pozitivního výhledu obou stran na intenzivní spolupráci v budoucnosti.

Na základě výše uvedeného se upřímně těšíme na naše nadcházející jednání a rozhovory.
Těšíme se na Vaši brzkou odpověď.

S pozdravy,
Vincent J. Derudder
Předseda