Investiční zprostředkování vs. investiční poradenství. Co si vybrat?

Investiční zprostředkování vs. investiční poradenství. Co si vybrat?

Prakticky již od implementace směrnice MiFID v českém právním řádu (prostřednictvím zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu) byla jednou z hlavních otázek hranice mezi službami investičního zprostředkování (přijímání a předávání pokynů) a investičního poradenství. Ta byla nejenom častým námětem diskuzí na půdě asociací a České národní banky (ČNB), ale i velmi častým středobodem úvah manažerů finančně-poradenských firem či samotných zprostředkovatelů, poskytujících investiční služby. Hlavním důvodem jsou odlišné regulatorní požadavky kladené na výkon těchto činností.

Plné znění článku lze nalézt na stránkách časopisu Finanční poradce zde.

Odborný článek o hranici mezi investičními službami