Jak je to s kvalitou finančního poradenství?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktuality

Web4Trader hovořil s Jiřím Šindelářem, předsedou představenstva a výkonným ředitelem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) nejen o kvalitě finančního poradenství.

Plné znění rozhovoru lze nalézt na webu Web4Trader.