Jak stát uchrání spotřebitele až k (finanční) smrti

Jak stát uchrání spotřebitele až k (finanční) smrti

Ochrana spotřebitele je po hříchu zaklínadlem pro lavinu nových předpisů a regulací v celé Evropě. Finanční trh v této vlně hraje, z rozličných důvodů, jednu z hlavních rolí. V nedávné minulosti se zde tvořivost regulátorů soustřeďovala zejména na generování nových a nových „papírů“, kterými by měl být zákazník zásoben a které mají „snížit jeho informační asymetrii“.

Plné znění článku lze nalézt na portálu Opojisteni.cz.