Konference Distribuce finančních produktů

Konference Distribuce finančních produktů

Finanční instituce v poslední době čelí mnoha výzvám, a to nejen regulatorním, ale i technologickým. Jak zajistit, aby Vaše distribuční strategie držela krok s digitální revolucí? Je multikanálový model distribuce přežitý? Co nového se chystá v oblasti legislativy?

Společnost conforum s.r.o. pro Vás připravila odbornou konferenci s názvem “Distribuce finančních produktů”, která se uskuteční 16. května 2018 v Praze. Mimo jiné se dozvíte aktuální informace o připravované legislativě, seznámíte se s novými trendy v distribučních strategiích a zaměříme se rovněž na význam nových technologií v komunikaci s klienty.

O den dříve, tedy 15. května 2018, se uskuteční podrobný seminář zaměřený na změny, které přináší Zákon o distribuci pojištění a směrnice IDD. Budeme mluvit o provizích a odbytném aneb odměňování a střety zájmů při distribuci pojištění, o povinných zkouškách a udržování odbornosti a také o vztahu mezi směrnicí IDD a nařízením PRIPs.

USF je odborným partnerem obou konferencí, pročež na obě akce srdečně zveme možné zájemce.

Program konference a přihlášku naleznete zde:

http://www.konferenceseminare.cz/distribuce-ve-financnich-institucich

Program semináře a přihlášku zde:

http://www.konferenceseminare.cz/zakon-o-distribuci-pojisteni-a-smernice-idd