Konference Rozvoj a inovace finančních produktů pořádaná Vysokou školou ekonomickou v Praze

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů pořádaná Vysokou školou ekonomickou v Praze

Covid, válka a stagflace – jaké budou dopady?

11. ročník konference je zaměřen na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených pandemií Covid-19 a přerušením dodavatelsko-odběratelských řetězců, zvyšující se inflací a změnami způsobenými válkou na Ukrajině. Tato odborná konference nabízí přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

3. června 2022
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Na konferenci se lze registrovat https://registrace.finance-edu.vse.cz/. Cena přihlášky na jednoho účastníka činí 920 Kč.

Řečníci:

Ing. Tomáš Nidetzký
Viceguvernér České národní banky

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Ing. Petr Stuchlík
CEO Corrency

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)

Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

a další …

Napsat komentář