MiFID na pojištění?

MiFID na pojištění?

Český pojišťovací trh, hovoříme-li o jeho obchodní části, má řadu dlouhodobých strukturálních problémů, které pramení především z neefektivní regulace.

V září minulého roku vydala Česká národní banka úřední sdělení, které významně mění „pravidla hry“ v oblasti zprostředkování pojištění. Jde o výrazné zpřísnění aplikační praxe takřka ve všech ohledech, zaměřené zejména na oblast dlouhodobě kritizovanou, tedy bezprostřední kontakt se zákazníkem, vlastní prodej pojištění a služby při něm poskytnuté. Jakýmsi ideovým východiskem úředního sdělení je především směrnice MiFID, dobře známá všem, kdo se profesně pohybují na kapitálových trzích. Tato filozofie je zcela v souladu se současným kurzem Evropské komise, který extenduje principy MiFID takřka do všech oblastí a nijak se netají tím, že jej považuje za velmi úspěšné.

Článek o širších souvislostech nové regulace pojistného trhu