Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu!

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu!

Ministerstvo financí dne 13. 4. 2023 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Materiál obsahuje hned několik důležitých návrhů je Dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako další daňově podporovanou formu zabezpečení na stáří. Daňová podpora má být obdobná jako u životního pojištění a produktů III. penzijního pilíře. Všichni spořitelé si můžou vybrat, jak je rozloží mezi penzijní fondy (které jako jediné mají i státní příspěvek), IŽP, a nově i investiční fondy, akcie a další nástroje zákonem taxativně vyjmenované.

Ve III. penzijním pilíři se navrhuje zavést tzv. alternativní účastnický fond. Jde o nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, který má být alternativou ke stávajícím účastnickým fondům s dynamickou investiční strategií.

Návrh zákona dále obsahuje opatření ke zvýšení motivace k přechodu z transformovaných do účastnických fondů. V současnosti není umožněna paralelní účast v transformovaných fondech (fondy z doby před rokem 2013) a účastnických fondech (fondy vznikající od roku 2013), což snižuje motivaci účastníků k přechodu do účastnických fondů.

Materiál dále upravuje podmínky pro emise dluhopisů, což byl dlouhodobě neřešený problém a další důležité legislativní změny pro podnikání na kapitálovém trhu.

Více zde: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2023/navrh-zakona-kterym-se-meni-nektere-zako-50930/

Napsat komentář