Nižší daně u životního pojištění je zapotřebí písemně potvrdit