Ing. Michal Bauer

Předseda
Etické komise

Ing. Marek Janšta

Předseda
Sekce investic

Radek Pícl

Předseda
Sekce pojišťovnictví

Ing. Jiří Sýkora

Předseda
Sekce úvěrů a financování bydlení