Penzijní reforma – Budem chudí důchodci?

Penzijní reforma – Budem chudí důchodci?

USF ČR jakožto odborný partner zve všechny zájemce na VIII. Mezinárodní fórum Zlaté koruny s podtitulem “Penzijní reforma – Budem chudí důchodci?”. Fórum se koná 5.10.2010 od 9:30 hod. v TOP HOTELu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4.

Diskutovaná témata:

  • Stojíme před kolapsem penzijního systému?
  • Penzijní reforma a její dopady na zaměstnanost a sociální oblast
  • Jaké varianty penzijní reformy jsou ve hře?
  • Jak se změní penzijní fondy?
  • Zahraniční zkušenosti z reformování penzijních systémů
  • Bude penzijní reforma citelným zásahem do rodinných a osobních financí? Jakou roli sehrají finanční zprostředkovatelé?

Řečníci:
RNDr. Petr Nečas (předseda vlády ČR)
Dr. Ing. Jaromír Drábek (ministr práce a sociálních věcí ČR)
PhDr. Vladimír Špidla (bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti)
Ing. Vladimír Bezděk (vedoucí expertní skupiny pro přípravu penzijní reformy)
Ing. Jiří Rusnok (prezident Asociace penzijních fondů ČR)
Agnieszka Chłoń-Domińczak (Institute for Structural Research, Polsko)
Edward Palmer (Uppsala University, Švédsko)
Roland Vogelmann (Bausparkasse Schwäbisch Hall, Německo)

Účastníci panelové diskuse:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (profesor ekonomie, IES FSV UK)
Ing. Jan Mühlfeit (Chairman Europe, Microsoft Corporation)
Ing. Michal Knapp (předseda představenstva a generální ředitel, OVB Allfinanz)
Ing. Tomáš Matoušek, MBA (předseda představenstva a generální ředitel, PF České pojišťovny)
Ing. Igor Bielik (předseda představenstva, USF ČR)

Pozvánka na VIII. Mezinárodní fórum Zlaté koruny