Poradci to zkoušejí, ČNB trestá

Výkonný ředitel USF Jiří Šindelář komentoval pro týdeník EURO problematiku dohledu a kontroly finančně-poradenského trhu ze strany ČNB. Plné znění komentářů lze nalézt na stránkách týdeníku zde.

Vedení USF v médiích