Poskytování dlouhodobého investičního produktu

Poskytování dlouhodobého investičního produktu

ČASF přijala Standard, týkající se některých aspektů poskytování Dlouhodobého investičního produktu v nejlepším zájmu zákazníka.

Tento Standard vznikl ve spolupráci České asociace společností finančního poradenství (ČASF) a zprostředkování a Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) a je pro členy obou asociací, závazný. Standard vymezuje některé kvalitativní požadavky na zajištění nejlepšího zájmu zákazníka při distribuci s ohledem na specifika DIP, především parametrického nastavování DIP při sjednávání, či při plnění souvisejících informačních povinností.

O tento produkt zaznamenáváme stále větší zájem, přičemž tato specifikace přispěje k větší transparentnosti a ochraně investorů.

Napsat komentář