Pravidla proti praní špinavých peněz – dobrý sluha, ale zlý pán?

Pravidla proti praní špinavých peněz – dobrý sluha, ale zlý pán?

Zákonné povinnosti související s prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. Anti Money Laudering – AML) už drahně let výrazně zasahují do života finančních institucí. Poslední novela zákona přinesla jejich další rozšíření a výrazně přiložila práce všem povinným osobám. Přestože napomáhat financování terorismu či praní špinavých peněz nechce asi nikdo, olbřímí nárůst povinností související s agendou AML klade otázku, zda už jsme se nedostali za hranu jejich ekonomické smysluplnosti. Zvlášť, pokud jde o menší subjekty finančního trhu – investiční a pojišťovací zprostředkovatele.

Plné znění komentáře lze nalézt v časopise Bankovnictví.