Přestaňme snít o beznákladové distribuci

Přestaňme snít o beznákladové distribuci

Náklady na externí distribuci jsou v rámci finančního sektoru stále živé téma. S tím, jak roste podíl finančních zprostředkovatelů na obchodní produkci bank a pojišťoven, rostou i celkové náklady na jejich odměny a v očích nejednoho sales manažera se kýžená zisková marže ocitá… řekněme pod tlakem. Opětovně se tento fenomén vynořil u novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, která měla ambice distribuční náklady v oblasti životního pojištění (získatelské provize) zastropovat – což zákonitě vyvolalo širokou diskuzi na obou stranách byznysu. Tato diskuze bohužel ukázala, že mezi produktovými poskytovateli a finančními institucemi panuje stále určité nepochopení a neznalost toho, jak se to s náklady na externí distribuci skutečně má. Pojďme si tento problém rozebrat očima mezinárodního srovnání právě v oblasti životního pojištění.

Plné znění článku lze nalézt v časopise Bankovnictví.

Článek o nákladových aspektech finanční distribuce