Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?

Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?

Článek pojednává o negativních dopadech některých aspektů státní regulace (regulatorní arbitráž, relativní pře-regulace a pod-regulace) na chování ekonomických aktérů v rámci distribuce finančních produktů. Prostřednictvím tří případových (životní pojištění, neveřejné nabídky dluhopisů, penzijní spoření) jsou ilustrovány případy, kdy státní zásahy určitého typu vedly k deformaci fungování cílového trhu a k celkově negativnímu dopadu na koncové zákazníky. Jakkoliv nelze popřít dílčí selhání i na straně regulovaného trhu jako takového, provedená pozorování ukazují, že zejména regulatorní arbitráž mezi jednotlivými sektory finanční industrie je významným stimulátorem distribuční aktivity, která může být do budoucna zdrojem systémového rizika pro celý trh.

Plné znění odborného článku lze nalézt v Českém finančním a účetním časopise.