Produktové řízení: strašák anebo příležitost?

Produktové řízení: strašák anebo příležitost?

Produktové řízení (Product Governance – PG) představuje relativně nový regulatorní institut, který byl do investiční směrnice MiFID II a její pojišťovnické sestřenice IDD doplněn zejména z vůle Evropského parlamentu. Jaký je hlubší smysl a především faktický dopad tohoto často obávaného ustanovení v oblasti investičních služeb? Může přinést něco pozitivního, anebo jde jen o zbytečnou administrativu?

Plné znění článku lze nalézt v časopise FOND SHOP.