Řady USF rozšiřují společnosti RUBIKONFIN s.r.o. a The In Group s.r.o.

Řady USF rozšiřují společnosti RUBIKONFIN s.r.o. a The In Group s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém dubnovém zasedání schválilo přijetí společností RUBIKONFIN s.r.o. a The In Group s.r.o. za řádné členy Unie. Potvrzuje se tak postavení USF jako vedoucího sdružení finančních poradců, zastupujícího již celkem dvacet finančně-poradenských společností různé velikosti a obchodního modelu.

První rozšíření členské základny v tomto roce přivádí do USF společnosti se silným zaměřením především na oblast investičních služeb. To ještě posílí pozici Unie při tvorbě legislativy na tomto poli a také dosah samoregulačních opatření, jejichž plnění nad rámec zákona Unie u svých členů žádá.

Jiří Šindelář, předseda představenstva USF, komentuje přijetí nových členů takto: „Pokládáme zájem nových členů o přistoupení k naší Unii za indikátor úspěšnosti naší dosavadní práce. Jde na druhé straně také o odpovědnost za dominantní část finančně-poradenského trhu, kterou musíme promítnout jak do účasti na tvorbě nové legislativy, tak do kultivace trhu jako takového. Rozhodnutí obou nově přijatých společností si velmi vážím a pokládám jejich vstup za potvrzení správnosti našeho kurzu.“

Jiří Musil za společnost RUBIKONFIN s.r.o. komentuje rozhodnutí stát se členem USF takto: „Vstup je pro mne významným krokem k dalšímu upevnění pozice naší společnosti na finančním trhu. Zároveň věřím, že v rámci investiční sekce USF budu schopen uplatnit své dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti investičních služeb.“

Paul Morrison za The In Group s.r.o. připojuje následující komentář: „Členství v USF považuji za klíčové pro udržení tempa se stále se vyvíjejícím světem financí. Společnost The In Group se zaměřuje na přenesení mezinárodních standardů finančního poradenství do České republiky. Partnerství se skupinou expertů v USF nám umožní vměstnat tyto standardy do regulatorních mantinelů a pravidel dozorovaných ČNB. Tým The In Group, s.r.o. tak bude moci využít svých zkušeností z mezinárodních financí k práci ve prospěch finančního zdraví klientů, na bázi zhodnocení stávajících aktiv a implementace nových strategií. Těšíme se na neocenitelnou podporu, kterou nám členství v USF v tomto směru přinese.“