Sdělení Ministerstva financí, ve kterém vyjasňuje dopad usnesení vlády č. 214 a č. 215 na činnost poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb

Sdělení Ministerstva financí, ve kterém vyjasňuje dopad usnesení vlády č. 214 a č. 215 na činnost poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb

Z důvodu včerejšího vyhlášení karantény v ČR a po dalších kolech velice intenzivního vyjednávání s institucemi k výkladu usnesení vlády, vydalo Ministerstvo financí tiskové sdělení, ve kterém vyjasňuje dopad usnesení vlády č. 214 a č. 215 na činnost poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb. Hlavním sdělením je, že banky vč. stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb mohou nadále obsluhovat své klienty.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/upresnujici-sdeleni-ministerstva-financi-37848