Sociální péče v době hospodářské stagnace: Může mít cílená regulace vliv na osobní penzi?

Sociální péče v době hospodářské stagnace: Může mít cílená regulace vliv na osobní penzi?

FECIF_Conference_2015

Druhá evropská finanční konference FECIF konaná dne 10. prosince 2015 v Bruselu se tentokrát zabývá chystanými změnami v penzijním plánování, které přinášejí evropské směrnice MiFID II, PRIIPs a IDD.

  • Jak může regulace stimulovat hospodářský růst a růst soukromého zajištění na důchod? Budou mít občané EU skutečně prospěch z jednotného trhu finančních služeb a důchodů?
  • Jak můžeme motivovat spotřebitele k osobní odpovědnosti za jejich finanční budoucnost?
  • Proč jsou tyto otázky tak důležité pro vlády a společnost?

Účast členů USF je zdarma.

Předmětem pozornosti veřejného povědomí se stal zabezpečení a přiměřenost důchodů. Vzhledem k současné hospodářské a finanční krizi musí členské státy za přísných podmínek konsolidovat své rozpočty a reformovat sociální péči. Lidé si budou nuceni zřídit doplňkové zaměstnanecké a pokud to bude možné, tak i soukromé důchodové spoření. Krize je příležitostí zhodnotit účinnost a cíle důchodových systémů a to jak na úrovni vnitrostátní, tak i EU. Přiměřená penze, důstojná úroveň minimálního příjmu i záruky pro stanovení úspor občanů v důchodovém věku, jsou oblastmi, kde je zapotřebí podstatně zlepšit a obnovit důvěru v národní systémy sociálního zabezpečení a v jednotný finanční trh EU.

Výroční konference FECIF přináší prezentace hlavních myšlenek výše uvedených témat v kombinaci se správně načasovanými a relevantními panelovými diskusemi. Přednášející a účastníci jsou hlavní představitelé z řad regulačních orgánů EU, sdružení spotřebitelů, akademických pracovníků a poslanců Evropského parlamentu a také významné osobnosti odvětví.

Podrobnější informace jsou k dispozici na: http://fecif.org/html/european_financial_conference_.html.

Pro registraci pravděpodobně nejvýznamnější evropské konference roku, kontaktujte, prosím:

  • Carine LIONNET, +33 1 40 02 96 51 nebo conference@fecif.eu nebo Christine BREBART, +32 2 535 7622 nebo fecif@skynet.be

Pro členy evropské asociace FECIF je účast zdarma.