Špatnou novelu o povinném nahrávání telefonních hovorů nechtějí poradci a podle výzkumu IPSOS ani spotřebitelé

Špatnou novelu o povinném nahrávání telefonních hovorů nechtějí poradci a podle výzkumu IPSOS ani spotřebitelé

S nahráváním svých telefonických hovorů s finančním poradcem souhlasí pouze každý pátý občan České republiky. S nahráváním pak kategoricky nesouhlasí 57 procent dospělých občanů. 84 procent spotřebitelů se pak obává toho, aby nebyly nahrané hovory nějak zneužity. Vyplývá to z výzkumu agentury IPSOS mezi 1100 obyvateli ČR pro Českou asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Tisková zpráva, 22.1.2020.

Povinnost nahrávat veškeré telefonické hovory mezi finančními poradci a jejich klienty má zavést novela zákona o kapitálovém trhu, která byla v listopadu schválena těsnou většinou v Poslanecké sněmovně. Zpět k projednání ji může vrátit v rámci blížícího se projednání Senát.

Nahrávání hovorů se má týkat obchodníků s cennými papíry, bank, investičních zprostředkovatelů i jejich vázaných zástupců. Zatímco evropské právo počítá pouze s povinností nahrávat předávání pokynů a uzavírání obchodů, české Ministerstvo financí na podnět České národní banky rozšířilo povinnost na nahrávání i těch hovorů, u kterých nedochází k předávání pokynů či uzavírání obchodů. Nahráván by tak musel být v případě schválení novely zákona každý hovor finančního či bankovní poradce, který je oprávněn zprostředkovávat investice. Tedy i v případě, že k žádnému obchodu v takovém hovoru nedojde.

„Novelu zákona od počátku kritizují velké finančně-poradenské firmy i drobní poradci, pro které bude znamenat v mnoha případech konec podnikání. Podobu novely kritizuje i Úřad pro ochranu osobních údajů. O nahrávání hovorů s citlivými osobními informacemi nesouhlasí ani spotřebitelé. Tím, že se tato povinnost bude dotýkat i poradců, kteří investiční služby po telefonu vůbec nedělají, hovoříme o statisících až milionech hovorů ročně. To vše na základě necelých 50 podnětů ke stížnosti, které ČNB ve zprávě za rok 2018 uvádí. Velký bratr a orwellovský svět v tomto případě bohužel vítězí nad zdravým rozumem,“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

 

Nahrávání hovorů nevadí jen pětině spotřebitelů

Negativní dopady nové regulace byly jasně vyčísleny již v hodnocení dopadů nové regulace (tzv. RIA). Pro malé společnosti s desítkami finančních poradců dosáhnou roční náklady na nahrávání a desetileté uchování hovorů stovek tisíc korun ročně. Propočty v rámci RIA hovoří o tom, že zatímco u velkých poradenských společností dosáhnou náklady 42 procent zisku před zdaněním dosaženého v roce 2017, u středně velké firmy to bude 73 procent a u malé 59 procent.

Zatímco však předkladatelé novely hovoří o zájmu spotřebitele, ani spotřebitelé o podobnou ochranu na hraně etiky nestojí. Podle průzkumu agentury IPSOS mezi 1100 spotřebiteli nevadí nahrávání hovorů s finančním poradcem jen 21 procentům dotázaných. 57 procent dotázaných pak s nahráváním nesouhlasí, zbylým spotřebitelům je to buď jedno, nebo nemají dostatek informací.

Obavu o bezpečnost uložených hovorů má pak dokonce 84 procent dotázaných spotřebitelů. Obavy spotřebitelů jsou přitom celkem logické: finanční poradci s klienty často řeší i citlivé rodinné záležitosti nebo informace, které se bezprostředně týkají zdraví.

Návrh novely zákona je v rozporu s představami spotřebitelů a klientů finančních poradců i v oblasti požadované doby uchování nahraných hovorů. Novelou navrženou desetiletou dobu uchování by uvítalo pouze necelých 5 procent občanů. Nesmyslně dlouhá se jeví i doba pěti let, kterou by považovalo za akceptovatelnou 10 procent dotázaných. 19 procent dotázaných by požadovalo uchování po dobu tří let, zbylých 66 procent pak pouze jeden rok.

 

„Nahrávat veškerou komunikaci včetně osobních informací je fatální zásah do soukromí poradců, ale hlavně klientů. Tyto hovory, včetně citlivých osobních informací, se navíc budou muset roky uchovávat na „nějakých“ úložištích, může je poslouchat třetí osoba a může, a bohužel ze zkušeností víme, že bude, docházet k únikům a zneužití. Pokud nakonec projde tato verze zákona, bude to bezprecedentní průlom do ochrany osobních informací,“ upozornil již dříve Marek Černoch.

  

Celkové náklady na nahrávání hovorů s klienty dle RIA k novele Zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Subjekt Počet pracovníků vyhodnocujících hovory2) Roční náklady na vyhodnocování hovorů v Kč (při nákladech na 1 pracovníka 80 tis. Kč/měsíc) Roční náklady spojené s povinným nahráváním celkem v Kč Zisk před zdaněním v Kč (2017 či poslední známý) Podíl nákladů na zisku před zdaněním
Velká zprostředkovatelská společnost 6,5 6 240 000 12 271 608 29 174 000 42,06 %
Střední zprostředkovatelská společnost 2,0 1 920 000 3 900 528 5 363 000 72,73%
Malá zprostředkovatelská společnost 0,5 480 000 534 014 900 000 59,33%
Nebankovní OCP 0,5 480 000 930 120 1 723 000 53,98%
Velká banka 93,5 89 760 000 182 016 595 18 174 000 000 1,00%
Střední banka 26,5 25 440 000 51 546 960 3 924 552 000 1,31%
Malá banka 8,5 8 160 000 16 478 218 424 000 000 3,89%

Poznámka: 2) Zaokrouhleno na poloviny úvazku, jde o předběžný kvalifikovaný odhad

 

Další informace poskytne:

Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF
mobil: +420 777946902
e-mail: marek.cernoch@casfpz.cz web: www.casfpz.cz

 

O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 25 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

 

Výčet členských společností ČASF:

–    AIDO Group, a.s.
–    ALLFIN PRO Holding, s.r.o.
–    Bohemia Servis Finance, a.s.
–    Broker Consulting, a.s.
–    Comfort servis Plzeň s.r.o.
–    DataLife a.s.
–    Effectconsulting, a.s.
–    F E D S s.r.o.
–    Fincentrum & Swiss Life Select a.s.
–    FINVISION, s.r.o.
–    Froglet, s.r.o.
–    Interlife, s.r.o.
–    JPL SERVIS, s.r.o.
–     Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
–    KZ Finance, spol s r.o.
–    M.S.QUATRO, s.r.o.
–    Moneco, spol s r.o.
–    NWD Private Asset Management, a.s.
–    OVB Allfinanz, a.s.
–    Partners Financial Services, a.s.
–    RUBIKONFIN s.r.o.
–    SMS finanční poradenství, a.s.
–     UMD Network, a.s.
–    1. Vzájemná poradenská a.s.
–    ZFP Akademie, a.s.
–    EFPA ČR
–    VECTOR Certifikace s.r.o.
–    Vysoká škola finanční a správní, a.s.