Tisková zpráva Unie finančního zprostředkování a poradenství (USF) k regulaci provizí

Tisková zpráva Unie finančního zprostředkování a poradenství (USF) k regulaci provizí

USF podporuje návrh vlády na novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který může přispět ke kultivaci trhu. Zásadně ale odmítáme pokusy přidat k němu nebo k zákonu o pojišťovnictví regulaci provizí ze životního pojištění, který na návrh poslance Šincla přijal Rozpočtový výbor a navzdory původně odmítavému stanovisku MF podpořil i dnes již bývalý námětek ministra financí Pros.

„Jedná se o dlouhodobý lobbing velkých pojišťoven, který je evidentně napsán podle rakouské zkušenosti „legislativním odborem“ jedné z nich“, říká předseda USF Jiří Šindelář a dodává: „U poradenských společností se zahraniční účastí očekávám arbitráže pro zmařenou investici, většina řadových zprostředkovatelů jsou však živnostníci, kteří skončí na úřadu práce.“

Oficiálně má návrh zabránit tzv. přetáčení smluv a zvýšit odkupné pro klienty. Slibované efekty však podle Šindeláře přinést nemůže: “Regulace přepojišťování je směřována výhradně proti zprostředkovatelům, aniž by brala v úvahu, že jsou to právě oni, kdo pomáhá klientům vybírat z nabídky bez ohledu na zájmy poskytovatelů a tím posiluje konkurenční prostředí. Smyslem návrhu tak ve skutečnosti je omezit jejich vliv na trh, zamknout klienty u velkých pojišťoven a postupně zvýšit ceny”, varuje Šindelář.

Pokud bude návrh přijat, pojišťovny budou moci své klienty beztrestně přepojišťovat dál, naproti tomu nezávislý poradce bude motivován k tomu, aby u pojišťovny držel i klienty, pro které to přestane být výhodné. Současně nebude moci zabránit tomu, aby klienta nepřepojistil kdokoli jiný. Třeba právě samotná pojišťovna, která tím ušetří na jeho provizi. Návrh tak přetáčení smluv nezabrání, pouze pojišťovnám ušetří na provizích, aniž by se z této částky něco dostalo ke klientovi.

 „Drtivá většina smluv je dnes uzavírána pouze na riziko, kde se žádné odkupné nevyplácí“, vysvětluje Šindelář a dodává, že návrh nerozlišuje mezi rezervotvorným (spořícím) a nerezervotvorným (rizikovým) životním pojištěním a tím má zabránit klientům s rizikovou pojistkou v přechodu k jiné pojišťovně. Přepojištění zde přitom bývá stejně výhodné jako změna dodavatele energií či telefonního operátora, kteří neustále vylepšují a zlevňují své produkty, aniž by je nabízeli stávajícím zákazníkům.

Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že kromě nových požadavků na zprostředkovatele včetně zajištění objektivní informovanosti klienta, obsažených ve vládním návrhu novely, by trhu prospělo i zřízení registru smluv životního pojištění. Pojišťovny by si tak mohly vybrat, s kým chtějí spolupracovat. „To by však pro ně nebylo tak výhodné. Vyzvali jsme proto naše členy, aby oslovili poslance s upozorněním, že je zde návrh, který poškodí desítky tisíc českých podnikatelů. Jsem zvědav, zda poslanci dají přednost jim nebo několika nadnárodním koncernům, které daně i zisky odvádějí do zahraničí“, uzavírá Šindelář.