Trh finančního poradenství v ČR – kdo je kdo III

Trh finančního poradenství v ČR – kdo je kdo III

Dnešním článkem uzavíráme představení členské základny USF vizitkou posledních šesti společností. Tím se počet prezentovaných společností vyšplhal na úctyhodných šestnáct, což poskytuje čtenáři dostatečný prostor pro výběr ve všech produktových oblastech i službách.

Dnešními hosty tedy jsou:

Broker Trust, a.s.

 

Založena:

Sídlo:

Produktové oblasti:

 

Stručná charakteristika:

2001

Hněvkovská 24, 148 00   Praha 4

Investice, pojištění, spoření, úvěry.

Broker Trust a.s. je česko–irská  společnost, která již od roku 2001 jako jediná v ČR pracuje na principech poolové organizace. Tento princip je ověřeným modelem pro servisní organizace v celé západní Evropě i zámoří. V současné době využívá naše služby 372 poradenských firem a skupin, celkem více než 3 400 finančních poradců. Smluvně garantujeme vlastnictví jejich kmene klientů a ochranu spolupracovníků. Nevyžadujeme exklusivitu, finanční poradci u nás mohou využívat jen některé produkty z naší nabídky. Získají okamžitý přístup k nejširšímu produktovému portfoliu z oblasti pojištění, spoření a investování i hypotečních úvěrů. Informační systém jim i jejich teamu usnadňuje práci. Využívají profesionálního zázemí, aniž by ztratili to nejcennější, co mají – svou nezávislost.

M.S.QUATRO, s.r.o.

 

Založena:

Sídlo:

 

Produktové oblasti:

 

Stručná charakteristika:

2000

Na Hradbách 424/3, 693 01  Hustopeče

Poradenství v oblasti pojištění, spoření, investic a úvěrů na bydlení.

Společnost M.S.QUATRO, s.r.o. byla založena v roce 2000. Hlavní činností společnosti je komplexní analýza potřeb klienta propojená s následným poradenstvím a servisem finančních produktů. Tato analýza se opírá především o dlouholeté zkušenosti finančních poradců společnosti, vypracovaný a v praxi osvědčený systém vzdělávání a především o vzájemnou výměnu zkušeností z praxe. V portfoliu produktů naleznete např. stavební spoření, penzijní připojištění, životní, investiční a úrazová pojištění, pojištění majetku, povinné ručení, investiční produkty, úvěry na bydlení a řadu dalších. Tyto služby jsou klientům přinášeny prostřednictvím finančních a investičních poradců, kteří prošli standardizovaným systémem vzdělávání a splňují veškeré předpoklady potřebné pro jejich práci.
Pracovníci společnosti vykonávají svoji práci v duchu společné vize a poslání, ke kterým již několik let směřujeme: „M.S.QUATRO – cesta Vaší finanční inteligence, nezávislosti a kvalitního života“. Za touto vizí se skrývá myšlenka pomáhat lidem porozumět financím a umět se svými financemi hospodařit tak, aby dosáhli dostatečného zabezpečení svých potřeb a současně tvořili rezervy do budoucna. Tím získají finanční nezávislost a budou moci pomocí dobrého hospodaření žít kvalitním životem. Dalším firemním posláním je přinášet lidem pracovní příležitosti, kdy se mohou zúčastnit vzdělávacího systému naší společnosti a po jeho absolvování se mohou zapojit do týmu finančních poradců.  Tato zajímavá práce umožňuje každému z nás možnost pravidelného vzdělávání a růstu, možnost přinášet lidem užitečné služby a pomáhat jim orientovat se ve světě financí. Díky ohodnocení, odpovídajícímu kvalitě našich služeb, si může každý, kdo má chuť pracovat, společně s námi splnit své sny.

NWD Asset Management CZ, a.s.

 

Založena:

Sídlo:

 

Produktové oblasti:

 

 

Stručná charakteristika:

2006

Dukelských hrdinů 34
170 00 Praha 7

Investiční produkty (podílové fondy, garantované a další strukturované cenné papíry) a nástroje pravidelného investováni.

Společnost NWD Asset Management byla založena v roce 2006 na základě rostoucí poptávky po službách v oblasti správy majetku soukromých osob. Společnost se věnuje bonitním privátním klientům z řad managementu, majitelů malých a středně velkých firem a kvalifikovaných investorů. Od svého vzniku využívá principu nezávislosti, kvalitního poradenství a nadstandardní péče. Neomezený přístup k produktům mezinárodních bank, správců fondů a investičních společností je pro NWD základním předpokladem pro dosažení finančních cílů svých klientů.

Top Consultant s.r.o.

 

Založena:

Sídlo:

 

Produktové oblasti:

 

Stručná charakteristika:

2006

Vodičkova 30, 110 00

Praha 1

Investice, pojištění, spoření, úvěry.

Společnost Top Consultant zahájila svou činnost v září roku 2006, Cíl byl jediný – změnit přístup poradců a hned v dalších fázích i přístup klientů k finančnímu poradenství.  Stejně tak jako změna vztahu poradce a klienta je dlouhodobou záležitostí, tak i změnit povědomí o poradcích na českém trhu, je běh na dlouhou trať. Od svého založení klade společnost vysoké nároky na vztah ke svým poradcům. Jednou ze zásadních myšlenek a kréd společnosti je vytvářet kvalitu. Proto svou velikost vnímáme jako přednost. Jsme si vědomi obrovské konkurence, která na trhu panuje, kde uspět znamená klást na sebe stále větší a větší nároky. Na druhou stranu využíváme k poradenství nejmodernějších metod, abychom uspokojovali stále rostoucí nároky klientů.

1. Vzájemná poradenská, a.s.

 

Založena:

Sídlo:

 

Produktové oblasti:

 

Stručná charakteristika:

2001

Rejskova 613/6, 326 00

Plzeň

Investice, pojištění, spoření, úvěry.

Společnost 1.Vzájemná poradenská a.s. vznikla v r. 2001 transformací ze sdružení podnikatelů stejného jména založeného 1.1.1998. Již od roku 2001 působí 1. VP i na Slovensku, kde příští rok oslaví dceřiná společnost 10. výročí. Výběrovým sítem společnosti na celém území ČR prošlo v uplynulých 12 letech několik tisíc zájemců o spolupráci. V současnosti se počet zprostředkovatelů pohybuje kolem 300. V celé historii využilo  služeb našich zprostředkovatelů cca 60.000 klientů, z nichž převážnou část tvoří soukromé osoby. Naší hlavní devizou je komplexnost nabídky finančních produktů „pod jednou střechou“. Již v r. 1999 byla v našem portfoliu nabídka produktů 38 finančních institucí. Nejvýznamnější podíl v této nabídce a službách zákazníkům tvoří stále pojistné produkty a dále, podle potřeb klientů, penzijní připojištění, stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření, hypotéky, bankovní produkty, podnikatelské úvěry a investice. Základem kvality poradenství jsou naši zkušení zprostředkovatelé a poradci, kteří  pracují v 1.VP již od samého začátku a kteří předávají svoje znalosti a zkušenosti dalším. Nezávislost a absence povinných výkonnostních limitů našich zprostředkovatelů je garancí skutečného zohlednění potřeb klienta při výběru finančních produktů tak, aby bylo vždy naplněno naše heslo: „s námi máte jistotu, s námi máte více“…

OVB Allfinanz, a.s.

 

Založena:

Sídlo:

Produktové oblasti:

 

Stručná charakteristika:

1993

Baarova 1026/2, 140 00  Praha 4

Investice, pojištění, spoření, úvěry, hypotéky.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG.  V současné době má téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Přístup OVB ke klientovi je vždy individuální a objektivní, což tvoří základ pro budování dlouhodobých a kvalitních vztahů. Na základě detailní finanční analýzy nabízí optimální strategii v oblasti finančního zabezpečení. OVB je společensky odpovědnou firmou a proto také dlouhodobě poskytuje podporu společensky prospěšným aktivitám. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

Několik slov závěrem

Klienti finančních poradců i finančních institucí často přemýšlí, zdali je o jejich finance dobře postaráno a zda se o nich radí s tím správným odborníkem. Jak nás však přesvědčují nejrůznější veřejné průzkumy, situace na finančním trhu není optimální a mezi společnostmi ucházejícími se o důvěru klienta jsou výrazné rozdíly. Je přáním autora těchto řádků, aby seriál „Kdo je kdo“ obrátil pozornost ke skupině firem, která se za své služby stydět nemusí a která na jejich vysoké úrovni staví své podnikání. Právě o takové členy usiluje Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF).

Ing. Jiří Šindelář

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR)

Zdroj: Finance.cz.