Co všechno je dobré si pojistit a co je zbytečnost?

Co všechno je dobré si pojistit a co je zbytečnost?

S nabídkami a reklamou na různé druhy pojištění se můžeme setkat téměř na každém kroku. Jsou pojištění, bez kterých se již těžko v běžném životě obejdeme. Současně jsou na trhu typy pojištění, jejichž význam v osobních financích ani sami zástupci pojišťoven zcela nechápou a nedokáží vysvětlit.

Kdy si pojištění platit nemusíte?

Správně nastavené pojištění zohledňuje rovnováhu v ošetření rizik mezi komerčním pojištěním a kvalitním alternativním zajištěním. Zvažovat pokrytí daného rizika mimo rámec pojištění je vhodné především tehdy, pokud dokážete škodu uhradit bez narušení finanční rovnováhy z vlastních prostředků a kdy dokážete škodě zabránit jinými alternativními způsoby.

Složenku za pojistku domu do koše neházejte, vyplatí se jí zaplatit.

Pojištění své vlastní nemovitosti je považováno za samozřejmý finanční výdaj. Dokazuje to i statistika – pojištěných budov je přibližně 74 %. Ne všechny nemovitosti jsou podle pojišťoven pojištěny na hodnoty odpovídající realitě a s krytím všech potřebných pojistných nebezpečí. Cena v poměru k hodnotě majetku je přitom relativně nízká, pohybuje se v řádech stokorun na milion pojištěné hodnoty nemovitosti. Několik tisícovek ročně utracených za pojištění zpravidla značně převyšuje riziko škod na majetku v řádech statisíců nebo milionů. Za zvážení stojí pouze výše spoluúčasti, to znamená od jak vysoké škody budete uplatňovat plnění. Na trhu se nemovitosti pojišťují se spoluúčastí od 500 Kč, spolu s výší pojišťovaného majetku je rozumnou variantou volit spoluúčast vyšší.

S pojištěním auta si nechte dobře poradit

Ponechme stranou povinné ručení, jehož sjednání vyžaduje zákon. Havarijní pojištění Vašeho plechového miláčka už může zatížit vaši peněženku nesrovnatelně více.

Pokud máte vůz starší zaplacen z vlastních zdrojů a jedete s ním pouze o víkendu na chatu, havarijní pojištění se Vám příliš nevyplatí. Pokud se ho tedy rozhodnete neuzavírat, pamatujte že ve vašich financích se vyplatí mít rovnováhu. To znamená, že každé pojištění, které ze svého rozpočtu škrtnete, byste měli na druhé straně kompenzovat přiměřeně větší rychle dostupnou finanční rezervou, právě na neočekávané náklady spojené s Vaším vozem.

Pokud máte novější vůz a používáte ho denně, k podnikání či cestě do zaměstnání nebo jste si na něj vzali dokonce půjčku, havarijní pojištění se vám vyplatí. Můžete ho uzavřít ve variantě ALLRISK, to znamená komplexní pojištění na všechna potřebná rizika, nebo si nechte sestavit pojištění jako stavebnici jen na to riziko, jaké potřebujete.

Citlivou oblastí pro pojišťovny je pojištění rizika odcizení vozu. To je dokáže pěkně potrápit, neboť se jedná vždy o výplatu škody v absolutní výši. Pokud toto pojištění nechcete platit, můžete příslušné riziko snížit kvalitním zabezpečovacím systémem vozu a parkováním v krytém prostoru, typicky v garáži. Čím máte pro zloděje atraktivnější a novější značku vozu, tím více má takové pojištění nicméně smysl sjednat. I pak je opatrnost stále na místě: v autě nikdy nenechávejte technický průkaz a druhé klíče od vozu, pro takovou nedbalost nemají pojišťovny žádné pochopení. Považují takové jednání za hrubé porušení prevenčních povinností a bez předložení všech klíčů a dokladů Vám mohou plnění výrazně snížit.

Vašemu vozu by mohlo slušet pojištění na takzvaná neodvratitelná rizika

Havárii můžete odvrátit odpovědnou a pozornou jízdou, krádež vozu zabezpečovacím zařízením a parkováním převážně v garáži, jaká rizika tedy řadíme mezi tzv. neodvratitelná? Sem patří například odření auta před obchodním centrem jiným nepozorným řidičem, který nečestně ujel, jiné poškození vandalem, střet se zvěří nebo třeba větev spadlá na vaše auto. Tato rizika můžete samostatně sjednat jen u několika málo pojišťoven a jsou cenově velmi příznivá, cena je přibližně jedno procento ročně z pojistné částky. Tento typ pojištění je také stále častěji sjednáván jako zajímavý doplněk k povinnému ručení.

Pojištění vlastního zdraví, aneb každý máme co ztratit

Čím vyšší máte příjem a s ním spojené závazky, tím více je logické uvažovat o způsobu jeho zajištění. Pokud přijdete o příjem na několik týdnů, není pojištění až tak nutností. Mohou však přijít zdravotní komplikace takové, že přijdete o příjem na dlouhé měsíce a navíc vám bude hrozit, že svoji profesi budete muset trvale změnit a hledat práci méně kvalifikovanou (a tím pádem i méně honorovanou). Pro tyto situace má kvalitní pojištění pro případ úrazu nebo nemoci v dnešní době jednoznačně své opodstatnění.

Takové pojištění si vždy uzavřete včas a jen pokud Váš zdravotní stav je pro přijetí do pojištění pro pojišťovnu přijatelný. Pokud se již s vysokým krevním tlakem léčíte nebo trpíte potížemi se zády, vstup do pojištění vám může být omezen nebo zamítnut a nemusíte dobře pořídit u žádné z pojišťoven na trhu. Ne vždy je situace ztracena. Pokud vám pojištění nebude přijato v požadovaném rozsahu, vyplatí se s pojišťovnou jednat. Praxe potvrzuje, že v řadě případů je pojišťovna ochotna nabídnout kompromis. Zásadní je však naprostá otevřenost, při informování o vašem zdravotním stavu se Vám zle nevyplatí zdravotní stav zkreslovat nebo podstatné věci zamlčet – pojišťovna by mohla případné plnění zamítnout.

Pozor dejte i na to, jaký systém pojištění zvolíte: někdy jsou předmětem sporu o plnění podmínky taxativně vyjmenovaných diagnóz nebo taxativně vyjmenovaných úrazů. Nemusí se Vám vždy podařit onemocnět tak, jak je vaše diagnóza popsána v pojistných podmínkách vašeho pojištění. Požadujte proto raději pojištění na bázi sjednané denní dávky za každý den vyřazení z výdělečné činnosti. Jde o mnohem průhlednější systém krytí zdravotních rizik.

Pár slov závěrem…

Absolvovat proces sjednání pojištění tak, aby výsledek odpovídal Vašim očekáváním a zároveň jste nezískali pořádnou porci šedivých vlasů je v džungli smluvních a pojistných podmínek občas téměř nadlidský počin. Z těchto i dalších důvodů doporučuji každému, aby se obracel při uzavírání pojištění jen na kvalitní a nezávislé finanční poradce, kteří mohou přinést přidanou hodnotu nejen při nastavování parametrů konkrétní pojistky, ale i při výběru a vyhodnocování nabídek desítek pojišťoven napříč celým trhem.

 

Vladimír Nejezchleba

místopředseda rady Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR)

Zdroj: Osobní finance.

Článek o (ne)zbytnosti některých pojištění