Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2016

Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2016

USF ČR spolu se sdružením AFIZ publikuje pravidelnou tiskovou zprávu o vývoji finančně-poradenského trhu v prvním kvartálu 2016.

Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt v sekci Finančně poradenský trh.

Tiskové sdělení