Změna zákona zdrojem nejistoty?

Změna zákona zdrojem nejistoty?

Tak nám zase změnili to životní pojištění, paní Müllerová! Chtělo by se jistě říci dobrému vojáku Švejkovi, kdyby sledoval překotné dění několika posledních týdnů – alespoň na stránkách největších českých deníků. A vskutku, hlavní produkt, kterým prostřednictvím téměř 6 milionů smluv Češi zajišťují svá rizika či „spoří“ na důchod, prošel v uplynulých měsících několika důležitými změnami. Jak už to tak bývá, některé jsou dobré a jiné, řekněme, méně dobré.

Plné znění článku lze nalézt v Deníku Bohemia.

Komentář k aktuálním změnám životního pojištění