Zodpovědnost za vysvětlení reforem má stát i poradci