Tvorba legislativy a regulace

ČASF se aktivně podílí na tvorbě všech legislativních norem (zákony, vyhlášky), které ovlivňují oblast finančního zprostředkování a poradenství. Kromě vlastní tvorby těchto předpisů je ČASF velmi aktivní také při vytváření jejich následného výkladu, ať už ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR anebo Českou národní bankou. Poslední stádium tvoří podpora členům při zavádění změn, ve formě desítek metodických, vzorových či návodových dokumentů s vysokou přidanou hodnotou.

 

Samoregulace

členové ČASF se zavazují dodržovat přísnější pravidla své činnosti než ostatní finančně zprostředkovatelské a poradenské firmy. Tato samoregulační pravidla shrnuje jak Etický kodex unie, tak jeho doprovodné prováděcí normy.

 

Péče o image oboru finančního zprostředkování a poradenství

jedním z hlavních cílů ČASF je pozvednutí image finančního zprostředkování a plánování. Představitelé unie často vystupují na prestižních odborných konferencích a publikují fakta o odvětví v prestižních odborných i masových médiích.

 

Ochrana zákazníka a finanční vzdělávání

ČASF je dalším článkem v systému všeobecné ochrany spotřebitele. V rámci svých samoregulačních aktivit zřizuje Etickou komisi, která je stěžejním místem, kam mohou klienti směřovat své podněty. V naprosté většině případů komise dovede tyto případy ke smírnému řešení a pokud je zjištěno systémové pochybení, uděluje opatření k nápravě či mimořádné reportovací povinnosti.