Odborné sekce

Ing. Michal Bauer

Předseda
Etické komise

Ing. Marek Janšta

Předseda
Sekce investic

Radek Pícl

Předseda
Sekce pojišťovnictví

Ing. Jiří Sýkora

Předseda
Sekce úvěrů a financování bydlení

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Předseda
Komise pro média a marketing ČASF

Marek Černoch

Předseda
Sekce vzdělávání a certifikace

Mgr. Lukáš Pácl

Mgr. Lukáš Pácl

Předseda sekce AML