Výhody členství v asociaci

Proč být členem asociace?

Zakládáme si na tom, že být členem asociace proto není jen splněním jakéhosi společenského závazku a prestižního místa na trhu, ale že ČASF pro své členy přináší reálné benefity s hmatatelnou přidanou hodnotou. Vedeme si důkladnou evidenci všech našich aktivit a tuto pravidelně prezentujeme všem členům zastoupeným na radě. Asociace nabízí svým členům také řadu materiálů a metodik vycházejících z mnohaleté práce, které neustále aktualizujeme. Součástí asociace jsou také odborné sekce k jednotlivým odvětvím našeho segmentu, ve kterých se mají možnost zástupci členských společností přímo podílet na tvorbě a podobě legislativy. ČASF se podílela a podílí na připomínkování a tvorbě všech významných legislativních norem ve prospěch členských společností i celého trhu.

Komunikací s regulátorem a ostatními profesními asociacemi však podpora teprve začíná:

ČASF má za sebou úspěchy při prosazování zájmů finančně poradenského trhu (např. klíčová role asociace při legislativním odkladu odborných zkoušek v pojišťovnictví, zohlednění připomínek při tvorbě dohledových benchmarků, vyhlášek a mnoho dalších).

ČASF spolupracuje se špičkovou advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje právní služby nejvyšší úrovně.

ČASF vytváří pro své členy standardizované materiály a výkazy odpovídající nejpřísnějším požadavkům regulátora (Investiční dotazník v režimu MiFID, Spisový a skartační řád, Infolist pro zájemce o penzijní připojištění, Záznam o požadavcích a potřebách klienta, Manuál začínajícího poradce atd.) a vytváří právní doporučení pro členy v konkrétních oblastech. Po zahájení plošných kontrol zprostředkovatelů ČNB v roce 2010 se naše podpora stoprocentně osvědčila a byli jsme i schopni reagovat na hlavní problémy vytvořením dodatečných materiálů a konkrétním poradenstvím při jejich zavádění.

ČASF připravuje pro své členy řadu dalších benefitů s konkrétní přidanou hodnotou (společné pojištění profesní odpovědnosti s výjimečně širokým pojistným krytím, software k vedení Evidence IZ, zvýhodněné nákupy ochranných pomůcek a testů během pandemie COVID 19 atd.).

ČASF hájí zájmy svých členů ve spolupráci s ostatními respektovanými profesními organizacemi (AKAT, ČAP, ČBA atd.).

Zástupci ČASF působí v mnoha expertních komisích při ČNB a MF ČR a ovlivňují tak samotný zrod většiny legislativních norem.

Přijďte se podívat mezi členy asociace, jak naše sdružení reálně pracuje nebo nás kontaktujte a rádi Vám sdělíme více informací.