Role samoregulace

Role samoregulace

Segment finančního poradenství je v dlouhodobě pod velkým tlakem regulace, ať už té národní, nebo evropské. Tato stále narůstající regulace a byrokratické zatížení ovlivňuje podnikání každé firmy, velké i malé. Finanční zprostředkování a poradenství tedy potřebuje silnou platformu, která je hlasem našeho trhu a bude důsledně hájit jeho zájmy. Právě takovou platformou, s úspěšně prověřenou historií a dominantním postavením, je v České republice Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Členství v ČASF má však i další rozměry. Kromě tvorby legislativních předpisů se zaměřujeme také na precizaci jejich výkladu a metodickou podporu při zavádění změn. Samotná samoregulace pak znamená stanovování přísnějších a vyšších mantinelů činnosti pro členské firmy, které v konečném důsledku znamenají silný argument proti zavádění nadbytečných regulací, kontrol a podmínek. To vše v prostředí vysoké vnitřní demokracie a rovnosti jednotlivých firem.