Etická komise

Etická komise ČASF je nezávislým orgánem, který prošetřuje stížnosti klientů, rozhoduje o jejich oprávněnosti a v případě zavinění ukládá opatření k nápravě či sankce. Dělí se na interní členy (zástupce členských firem) a externí členy (nezávislí odborníci). Při hlasování o oprávněnosti stížnosti má každý z členů jeden hlas, přičemž míří-li stížnost v daném případě na jeho mateřskou společnost, je z rozhodování vyloučen.

Členové Etické komise ČASF:

Interní členové

• Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o.) – předseda Etické komise
• Ing. Vladislav Herout (Broker Consulting, a.s.)
• Mgr. Lukáš Pácl (Fincentrum & Swiss Life Select, a.s.)
• Mgr. Martin Holota (Partners Financial Services, a.s.)
• Mgr. Ivan Kukura (KAPITOL, a.s.)
• Mgr. Jana Černá (ZFP Akademie, a.s.)
• Mgr. Miroslava Horálková, LL.M. (OVB Allfinanz, a.s.)

Externí členové

• Ing. Václav Křivohlávek, CSc. (zástupce vedoucího Katedry financí, VŠFS)
• JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.)
• Mgr. Viktor Vodička (ředitel, Sdružení českých spotřebitelů)