Užitečné odkazy

V případě potřeby se lze obrátit na tyto instituce:

Ministerstvo financí (MFČR)

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Česká národní banka (ČNB)

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Finanční arbitr

Finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu.

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Finanční analytický úřad (FAÚ)

Finanční analytický úřad je správním úřadem České republiky v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky. Hlavní úkoly FAÚ jsou: příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů, kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích, právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení, vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.