Základní hodnoty

Profesní odpovědnost

Všechny členské společnosti asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům. Při své činnosti nastavují u klientů pouze reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své činnosti se důsledně řídí jak všemi relevantními regulatorními předpisy, Etickým kodexem asociace tak i interními pracovními předpisy a postupy.

Odborná způsobilost

Všechny členské společnosti asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé musí disponovat dostatečnou úrovní odborných znalostí o všech produktech a postupech, ke kterým poskytují finanční služby. Členové asociace dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání a neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků.

Principy

Asociace se při své činnosti řídí principy, které lze rozdělit do dvou hlavních oblastí:

Vysoká informační otevřenost
Asociace pravidelně zveřejňuje agregované výsledky členských společností a jejich rozsah poskytovaných služeb.

Vysoká demokratičnost při rozhodování
Hlas každého člena Rady asociace v ní má stejnou váhu bez ohledu na velikost člena nebo výši příspěvku tak, aby asociace plnohodnotně reprezentovala potřeby všech svých členů.