SPOLEČNĚ PRO lepší svět financí

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Zastupujeme celý trh finančního poradenství

Základní hodnoty

Ochrana spotřebitele

Vzdělávání poradců

Fecif

Z posledních aktualit ČASF

Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku ČNB

Stanovisko ČASF k výkladovému stanovisku České národní banky „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičního zprostředkovatele“.

Poskytování dlouhodobého investičního produktu

ČASF přijala Standard, týkající se některých aspektů poskytování Dlouhodobého investičního produktu v nejlepším zájmu zákazníka.

ČASF se rozrůstá o společnost Prosperity Financial Services, a.s.

Od března 2024 je další členskou společností ČASF společnost Prosperity Financial Services, a.s. Marek Černoch …

Dlouhodobý investiční produkt …

Dlouhodobý investiční produkt, příležitost pro český kapitálový trh Zákon o rozvoji finančního trhu schválen Poslaneckou …

ČASF na Colors of Finance 2023

Začátkem října se ČASF zúčastnila v Ostravě významné konference Colors of Finance, která je pro finanční profesionály ideálním místem pro

Řádná valná hromada 2023

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) uspořádala 11. května 2023 svou řádnou valnou hromadu

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací do té doby samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství – USF a AFIZ. Sjednocením těchto dvou sdružení vznikla jednotná ČASF, která reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zajišťuje členským společnostem servis pro rozvíjení jejich obchodních modelů a vyvíjí také významnou samoregulační a analytickou činnost, čímž se významně podílí na „brandování” dobrého jména segmentu finančního poradenství. Hlavním cílem asociace je podporovat rozvoj a udržovat vysokou kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství.

Jde o sdružení, které s celkovým počtem 28 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví.

V čele asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni zástupci nejvýznamnějších společností na trhu a také další významné osobnosti.

Klíčové oblasti činností ČASF:
Legislativa a regulace: ČASF reprezentuje své členy v dialogu se státními institucemi, regulátory a dalšími klíčovými subjekty ve finančním sektoru při tvorbě nové legislativy a regulace. Asociace také vyvíjí významnou samoregulační a analytickou činnost.

Stanovování etických a profesních standardů:
Organizace pracuje na vytváření a udržování vysokých etických a profesních standardů v oblasti finančního poradenství.

Vzdělávání a rozvoj:
ČASF významně podporuje vzdělávání a profesní rozvoj finančních poradců a zprostředkovatelů, aby byli schopni poskytovat kvalitní služby svým klientům.

Ochrana spotřebitelů:
Asociace se také zaměřuje na ochranu práv a zájmů spotřebitelů finančních služeb.

Podpora transparentnosti a férové konkurence:
Cílem je rovněž podporovat transparentnost a férovou konkurenci v oblasti finančního poradenství.

Členy ČASF jsou společnosti, které poskytují finanční poradenství a zprostředkování v různých oblastech, včetně pojištění, investic, úvěrů a dalších finančních produktů. Asociace tak přispívá k posilování důvěry veřejnosti ve finanční sektor a ke zvyšování kvality služeb nabízených v tomto sektoru.

ČASF je členem Hospodářské komoryAsociace malých a středních podnikůEvropské federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů a spolupracuje s dalšími profesními sdruženími.