Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce,a do nového roku 2022
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

SPOLEČNĚ PRO lepší svět financí

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Zastupujeme celý trh finančního poradenství

Základní hodnoty

Ochrana spotřebitele

Vzdělávání poradců

Fecif

Z posledních aktualit ČASF

Řádná valná hromada 2023

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) uspořádala 11. května 2023 svou řádnou valnou hromadu

Finanční poradci hypotéky nezdražují

Finanční poradci hypotéky nezdražují – reakce na vyjádření Tomáše Spurného, generálního ředitele Moneta Money Bank, …

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu!

Ministerstvo financí dne 13. 4. 2023 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony …

Rozhovor nejen o práci v ČASF

Marek Černoch: Sliby pohádkových výnosů některých dluhopisů a kryptoaktiv jsou většinou nesmyslné a o peníze …

Vývoj trhu ve 3. čtvrtletí 2022

ČASF publikuje tiskovou zprávu o vývoji finančně poradenského trhu ve 3. čtvrtletí 2022. Plné znění …

ČASF na konferenci COLORS OF FINANCE 2022

Také v letošním roce se zúčastníme jedné z top konferencí v oblasti finančních trhů – COLORS OF FINANCE.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování?

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací do té doby samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství – USF a AFIZ. Sjednocením těchto dvou sdružení vznikla jednotná ČASF, která reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, zajišťuje členským společnostem servis pro rozvíjení jejich obchodních modelů a vyvíjí také významnou samoregulační a analytickou činnost, čímž se významně podílí na „brandování“ dobrého jména segmentu finančního poradenství.

Jde o sdružení, které s celkovým počtem 27 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

ČASF je členem Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků, Evropské federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů a spolupracuje s dalšími profesními sdruženími.