Fecif

Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries – FECIF) byla založena v červnu 1999 s cílem hájit a posilovat roli finančních poradců a zprostředkovatelů v Evropě.

FECIF je nezávislou a neziskovou organizací, která slouží svým členům, jenž se rekrutují z celkem 28 členských států EU a Švýcarska. Je to jediná evropská profesní organizace, která zastupuje jak finanční zprostředkovatele, tak finanční poradce. Sídlo FECIF je v Bruselu, samém srdci Evropské unie.

FECIF Data

FECIF reprezentuje více než 230.000 evropských finančních zprostředkovatelů a poradců skrz:
19 národních asociací z 18 členských států EU
20 panevropských komerčních subjektů, operujících ve 28 členských státech EU.

ČASF se ve FECIF aktivně podílí na jejím programu. Podrobnosti o strategických cílech a plánu FECIF lze nalézt v odkazu níže.

Pracovní program Fecif
Fecif.org