Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF) byla založena v červnu 1999 s cílem hájit a posilovat roli finančních poradců a zprostředkovatelů v Evropě.

FECIF je nezávislou a neziskovou organizací, která slouží svým členům, jenž se rekrutují z celkem 28 členských států EU a Švýcarska. Je to jediná evropská profesní organizace, která zastupuje jak finanční zprostředkovatele, tak finanční poradce. Sídlo FECIF je v Bruselu, samém srdci Evropské unie.

FECIF Data
FECIF reprezentuje více než 230.000 evropských finančních zprostředkovatelů
a poradců skrz:

  • 19 národních asociací z 18 členských států EU
  • 20 panevropských komerčních subjektů, operujících ve 28 členských státech EU

ČASF je ve FECIF zastoupena na úrovni board of directors a aktivně se podílí na jejím programu. Podrobnosti o strategických cílech a plánu FECIF na rok 2016 lze nalézt v dokumentu níže.