Dlouhodobý investiční produkt …

Dlouhodobý investiční produkt …

Dlouhodobý investiční produkt, příležitost pro český kapitálový trh

Zákon o rozvoji finančního trhu schválen Poslaneckou sněmovnou

Ve čtvrtek 15.11. 2023 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní návrh zákona, který mimo jiné rozšiřuje daňovou podporu, která byla dosud poskytována pouze penzijním a pojistným produktům, i na individuální investice do investičních nástrojů v rámci zvláštního režimu tzv. dlouhodobého investičního produktu. Jakkoli jen málo z nich proniklo na stánky mainstreamových médií, provázely schvalovací proces četné diskuze. Opakovaně byly vznášeny pochybnosti, zda je takové rozšíření podpory vhodné, zda by regulace podmínek investování v rámci dlouhodobého investičního produktu neměla být více regulována a zda je vůbec investování na kapitálovém trhu vhodným nástrojem pro zabezpečení se na stáří. Naše asociace po celou dobu patřila k jedněm z nejaktivnějších podporovatelů vládního návrhu zákona. Opakovaně jsme argumentovali, že právě investice na kapitálovém trhu patří ve vyspělých ekonomikách k základním kamenům rodinného majetku a že český kapitálový trh je dostatečně vyspělý. Schválení návrhu zákona v dolní komoře Parlamentu proto velmi vítáme a jsme rádi, že jsme se mohli na finální podobě návrhu zákona podílet. Věříme, že návrh bude přijat i Senátem.

Jde o úspěch českého kapitálového trhu, který dává po dlouhé době příležitost otevřít lidem na tento trh cestu. Daňová podpora bude nepochybně motivem pro sjednání dlouhodobého investičního produktu pro řadu lidí, kteří doposud na kapitálovém trhu neinvestovali, a snad i jakýmsi jejich mostem k investicím do cenných papírů i mimo jeho rámec tohoto produktu. Ve výsledku pak může dlouhodobý investiční produkt vést k významnému oživení stále relativně mělkého českého kapitálového trhu. Podmínkou ovšem je, že dlouhodobý investiční produkt bude úspěšný z hlediska samotných investorů, především, že jim přinese kromě větší flexibility a svobody též výnosy, které budou minimálně srovnatelné s konzervativnějšími produkty, jako je investiční životní pojištění či penzijní spoření. Tak by tomu mělo být, pokud investor zvolí rozumnou investiční strategii, přiměřenou jeho znalostem a zkušenostem. V tomto ohledu představuje dlouhodobý investiční produkt též výzvu pro poskytovatele investičních služeb, včetně členů naší asociace, na nichž bude, aby při zprostředkování těchto produktů řádně vyhodnotili jejich vhodnost pro zájemce a informovali je o jejich rizicích.

Specificky musíme věnovat pozornost podmínkám daňového zvýhodnění, respektive riziku, že investoři budou muset daňovou podporu navracet. Zde je ďábel skryt v detailu. Tak například zcela neintuitivně zřejmě platí, že převede-li investor své portfolio z jednoho dlouhodobého investičního produktu do druhého, pak se požadovaná minimální 10letá doba jeho trvání přeruší a začne běžet od počátku. Povinnost vrátit daňovou podporu může vzniknout i proto, že banka strhne z účtu v režimu dlouhodobého investičního produktu jakoukoli částku, která přímo s tímto produktem nesouvisí, nebo pokud investor z takového účtu uhradí jakékoli poplatky či náklady třetím stranám (včetně daně), byť by vznikly v souvislosti s transakcemi v rámci dlouhodobého investičního produktu. Mnoho dalších otázek zůstává nejasných a budou muset být vydiskutovány. Očekáváme, že se investoři budou s těmito otázkami relativně často obracet na své finanční poradce. Je přitom jasné, že si poradci v tomto směru nemohou vystačit s blazeovaným odkazem na daňové poradce, ale (byť s výhradou) budou muset znát alespoň obecné principy daňového režimu dlouhodobého investičního produktu. Naše asociace se bude na tyto aspekty dále soustředit a našim členům v tomto směru poskytovat maximální podporu. Závisí na ní úspěch dlouhodobého investičního produktu a vlastně i nás samých.

Marek Černoch
Výkonný ředitel ČASF

Napsat komentář