Etická komise ČASF je nezávislým orgánem, který prošetřuje stížnosti klientů, rozhoduje o jejich oprávněnosti a v případě zavinění ukládá opatření k nápravě či sankce. Dělí se na interní členy (zástupce členských firem) a externí členy (nezávislí odborníci). Při hlasování o oprávněnosti stížnosti má každý z členů jeden hlas, přičemž míří-li stížnost v daném případě na jeho mateřskou společnost, je z rozhodování vyloučen.

Členové Etické komise ČASF:

Interní členové

  • Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o. – předseda)
  • Ing. Igor Bielik (MONECO, spol. s r.o.)
  • Ing. Vladislav Herout (Broker Consulting, a.s.)
  • Mgr. Miroslava Horálková (Swiss Life Select Česká republika s.r.o.)
  • Ing. Marek Janšta (KZ FINANCE, spol. s r.o.)
  • Josef Luks (JPL SERVIS, s.r.o.)
  • Zuzana Vorlová (OVB Allfinanz, a.s.)

Externí členové

  • Ing. Václav Křivohlávek, CSc. (zástupce vedoucího Katedry financí, VŠFS)
  • Ing. Libor Novák (ředitel, Sdružení českých spotřebitelů)
  • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.)
Close Menu