Změna zákona zdrojem nejistoty?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAktuality

Tak nám zase změnili to životní pojištění, paní Müllerová! Chtělo by se jistě říci dobrému vojáku Švejkovi, kdyby sledoval překotné dění několika posledních týdnů – alespoň na stránkách největších českých deníků. A vskutku, hlavní produkt, kterým prostřednictvím téměř 6 milionů smluv Češi zajišťují svá rizika či „spoří“ na důchod, prošel v uplynulých měsících několika důležitými změnami. Jak už to tak bývá, některé jsou dobré a jiné, řekněme, méně dobré.

Plné znění článku lze nalézt v Deníku Bohemia.

Komentář k aktuálním změnám životního pojištění