Deset let s jedním hlídačem

Deset let s jedním hlídačem

Na jaře příštího roku tomu bude již 10 let od chvíle, co do té doby roztříštěný dohled nad českým finančním sektorem prošel sjednocujícím procesem do České národní banky. Od tohoto kroku si tehdejší předkladatelé, v čele s náměstkem Tomášem Prouzou, slibovali mnohé, včetně pozitivních synergií a celkového zefektivnění dozoru nad trhem, který s sebou z 90. let stále nesl určité stigma. Po 10 letech nyní přichází doba hodnocení, jak se tehdejší očekávání naplnila. Výsledek je bohužel více než rozpačitý.

Plné znění komentáře lze nalézt v týdeníku Ekonom.