Jak by vypadal poradenský trh, kdyby nebylo profesních asociací?

Jak by vypadal poradenský trh, kdyby nebylo profesních asociací?

Přednášeje na různých konferencích a seminářích, často se dostávám do diskuze s koncovými poradci o tom, jak si užívají „výdobytky“ nové regulace a ochrany spotřebitele. Je to často trochu trudná komunikace, když člověk vidí, jaké do nebe volající nesmysly musí absolvovat ti, kteří často jako jediní stojí na klientově straně, aby mohli zprostředkovat i ten nejtriviálnější finanční produkt. Kde o zájmu a vůli zákazníka zpravidla vůbec není pochyb, zatímco „poradenství“ na pobočkách institucí prochází díky štábům právníků bez mrknutí oka.

Plné znění komentáře lze nalézt na webu Poradci-sobe.cz.