Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015–2018

Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015–2018

Český finanční a účetní časopis vydávaný Fakultou finanční a účetnictví VŠE v Praze publikoval odbornou studii Ing. Šindeláře zabývající se výhledovým vývojem trhu s životním pojištěním. Výsledky indikují, že v současném období hospodářského růstu by měla růst i spotřeba životního pojištění, což je v ostrém rozporu s reálným vývojem v roce 2015. Tento rozpor je zřejmě důsledkem restrukturalizace distribuce ŽP, která kulminuje diskuzí o legislativní regulaci získatelských provizí zprostředkovatelů.

Plné znění studie lze nalézt na webu ČFÚČ.