Nahrávání hovorů poradců není ochrana spotřebitele

Nahrávání hovorů poradců není ochrana spotřebitele

„Mou hlavní vizí je, aby finančně poradenské společnosti mohly pracovat ve stabilním prostředí,“ říká Marek Černoch, výkonný ředitel asociace ČASF.

Stal jste se novým výkonným ředitelem ČASF, kde postupně nahrazujete Jiřího Šindeláře, který odešel do privátní sféry do Broker Consultingu. Co vás osobně přivedlo do oboru finančního poradenství a do asociace?

V oboru finančního poradenství jsem již kdysi dávno pracoval. Je zajímavé pozorovat změny, které se za tu dobu udály. A to v dobrém slova smyslu. Dnes je obor finančního poradenství mnohem profesionálnější a sofistikovanější. Společnosti, které v oboru působí, jednají profesionálně, vybírají si lidi, vzdělávají je. Na legislativě finančního poradenství jsem se také podílel i v rámci své politické kariéry v poslanecké sněmovně.

Nabídka, abych se účastnil výběrového řízení, pro mě byla hodně zajímavá. Navíc, bývalý ředitel Jiří Šindelář nastavil laťku hodně vysoko a asociace funguje na sto procent. Spolupracovat s takovými lidmi je radost. A to platí i o zástupcích členských společností. Spolupráce je opravdu výborná.

Zmínil jste svou politickou kariéru, kdy jste byl poslancem v poslanecké sněmovně. Účastnil jste se legislativního procesu z druhé strany, než jak k němu budete muset přistupovat nyní, kdy budete spíše na straně lobbingu…

…nenazval bych to lobbingem. Lobbing je zvláštní slovo, které vyvolává v některých lidech určitou pachuť. Prostě zastupuji společnosti, které podnikají ve finančním poradenství a k tomu patří i to, že když se chystá nějaká legislativa nebo regulace, jdu a argumentuji zákonodárcům o dopadech. Když už se dělá nějaký zákon, má být funkční a vyvážený. Když už se něco reguluje, má to být pro dobro věci. Ne systém – zničíme celý segment a vy si s tím nějak poraďte.

S jakou ambicí jste vstoupil do nové pozice?

Primárním úkolem jakéhokoli ředitele asociace je prosazování a ochrana zájmů společností, které v asociaci jsou. To je můj hlavní cíl. Dalším bodem je mediálně zlepšovat v lidech povědomí a obraz, že finanční poradce je dnes opravdu odborná a profesionální práce. Že na schůzku nepřijde pán ve fialovém saku, mokasínech s bambulkama, kde mu čouhají bílé ponožky.  A že nebude z kufru tahat smlouvy jak králíky z klobouku. Píše se rok 2019 a realita je taková, že tuto práci dělají lidé, co to dělat chtějí a mají vysoké odborné znalosti.

Chci se také soustředit na finanční vzdělávání a na finanční gramotnost, aby se dostala v opravdové podobě do škol.

Finanční gramotnost je součástí povinné výuky na středních školách od roku 2009 a na základních školách od roku 2013…

Jaká je ale realita? Bere se oblast finanční gramotnosti opravdu vážně?

Zatím je to spíše okrajová věc a když to teď zjednoduším, pro některé učitele je důležitější, aby děti znaly nazpaměť starořecké báje, nebo kupy chemických vzorců. Nesnižuji to. Ale, když se bude už od mládí v dětech „pěstovat“ taky zodpovědnost k vlastním financím, bude ve výsledku i méně exekucí. Chápu, že pro mladého člověka je např. spoření na penzi takové „sci-fi“ a poslední na co myslí, je důchodový věk. Ale měl by vědět jaký je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a hypotékou, protože až si bude chtít koupit byt, bude se mu to hodit. Že mít dobré pojištění není degradace. Vědět, co mu peníze může přinést a co ho naopak o peníze připravit. Prostě takový základ do života.

Do asociace ČASF jste vstoupil po sloučení dvou asociací USF ČR a AFIZ. Řada finančně poradenských společností ale stále není členem asociace. Budete usilovat o to, aby nečlenské finančně poradenské společnosti do asociace vstoupily?

Minulý rok byla asociace pro nové členy uzavřena, ale nyní se otvírá i pro nové zájemce. Máme zájem o rozšiřování. ČASF je dnes velmi silná asociace, která zastřešuje jak největší hráče na trhu, tak i střední a menší společnosti, což je velký argument při jednání s regulátory nebo s asociacemi z jiných oblastí.  A čím větší asociace bude, tím větší bude mít sílu. Každý v asociaci musí pochopitelně plnit podmínky, jako je například dodržování etického kodexu, ale být členem silného celku s maximálním servisem pro členské společnosti, je dobré. Nyní jednáme s jednou společností, která má zájem přistoupit k asociaci, a vím o zájmu dalších dvou finančních společností.

Většina legislativních změn navazujících na evropské směrnice byla již přijata. Vyhlížíte v brzké době nějakou legislativu, která se blíží a u které očekáváte, že budete muset poslancům vysvětlovat, jaký dopad by mohla mít na trh?

Ano. Jedna zásadní, a to novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která se bude projednávat v brzké době v Poslanecké sněmovně. Konkrétně se v tomto návrhu jedná o bod povinné nahrávání a archivování telefonických hovorů s klienty. Tato regulace zlepšení nepřinese. Naopak. A to nejen v oblasti nákladů pro společnosti, pro které by to znamenalo další milionové a možná a pro někoho až likvidační náklady. Ale hlavně v oblasti ochrany osobních dat.

Evropská unie dnes ochranu osobních informací velmi prosazuje. Toto téma rezonuje v Bruselu, na Radě Evropy, všude, kam člověk přijede. A do toho má přijít nahrávání všech hovorů s poradcem, který mohou být z velké části soukromé. Velká část klientů si s poradcem vytvoří určitý přátelský nebo důvěrnější vztah. A asi málokdo by chtěl, aby pak někdo cizí poslouchal jeho osobní věci. K tomu je tady otázka, kdo ty hovory bude vlastně vyhodnocovat která část hovoru je pracovní a která soukromá. Mluvíme o počtu hovorů v řádech tisíců. To nezvládne jeden, dva nebo deset lidí. Tedy, další náklady pro stát.

A k této otázce ještě jednu, podstatnou věc. Evropská směrnice MiFID II, ze které návrh vychází, tak přísnou regulaci, jaká byla do návrhu zapracována, nevyžaduje. Dle mého názoru, jsou si v EU dobře vědomi citlivosti a rizik takového zásahu do ochrany osobních údajů a soukromí. Návrh této tvrdé regulace přišel od našeho regulátora. Za hodně věcí jsem už ČNB chválil, ale tohle není krok správným směrem.

Podle sankcí, které ČNB udělila společnosti Fincentrum, je podle jejího názoru nahrávání hovorů investičních zprostředkovatelů s klienty v zákoně již nyní…

Fincentrum také tuto kauzu stále řeší. Výsledek tak může být ještě překvapující.

Navíc, kdo řekne, který hovor je soukromý a který je pracovní? Když se s někým budete bavit o rodině a přejdete na investice, v které chvíli končí osobní a přichází pracovní hovor? Už jen to, že někdo ten váš rozhovor poslouchá, je nabourání do soukromí. Jsou věci, které člověk nechce řešit tak, aby je slyšeli další lidé.

Pracoval jste jako poslanec. Do jaké míry vám tato zkušenost může pomoci při vysvětlování stanoviska trhu při tvorbě legislativy?

Věřím tomu, že když se s poslanci o návrzích zákonů bavím, mé argumenty berou. Sám jsem za ty roky ve Sněmovně poznal, že je důležité slyšet argumenty i z „venku“. Dopady jakéhokoliv přijatého zákona mohou být pozitivní, ale i negativní.  Nepřesvědčoval bych je o ničem, čemu sám nevěřím.

A to i třeba u již zmíněné novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. S lidmi, se kterými se o tom bavíme sami uznávají, že to je jen další zásah, do již tak hodně přeregulovaného trhu.

Ochrana spotřebitele se dnes ctí a je snaha klienta chránit. To je v pořádku. Ale mělo by se také ctít  podnikatelské prostředí společností, které ve finančním poradenství působí. Na jedné straně všichni volají po snížení byrokracie a na druhé straně se neustále zvyšují požadavky na papírování, záznamy a záznamy záznamů. A to není jen v našem oboru. Společnosti v asociaci mají samoregulační mechanismus, dodržují etický kodex, vzdělávají své zaměstnance, fungují profesionálně. Tak vedle té ochrany spotřebitele je i legislativní stabilita pro společnosti a lidi, kteří ve financích pracují.

A ještě se vrátím k té ochraně osobních údajů. Už je toho docela dost, co nás sleduje. Kamery na ulicích, snaha o pouze bezhotovostní ekonomiku, nahrávání hovorů… Někdy to slouží k dobru věci, k větší bezpečnosti, protikorupčnímu boji, ale tohle k větší bezpečnosti nepovede. Opravdu nechci žít v Orwellovském světě, který k tomu díky podobným zásahům pomalu spěje. A myslím, že ani poslanci ne.

Co se vám za dva měsíce působení v asociaci povedlo?

V současné chvíli ještě „nasávám“ veškeré procesy, které v asociaci fungují. Ta práce mě baví. Člověk vidí ten posun v profesionalitě poradců a firem které na tomto poli působí. Ten posun za ty roky je obrovský.

Co je vaší největší ambicí na vaší pozici?

Aby asociace fungovala a rozšiřovala se. Aby byla silná. Naše členské společnosti mají maximální servis. Máme velice dobrou právní kancelář na legislativu, máme odborné pracovní skupiny v rámci pojišťovnictvíinvestichypoték, kde působí odborně zdatní lidé s dlouholetou praxí v oboru. Spolupracujeme na vzdělávání např. s Vysokou školou finanční a správní, působí u nás společnosti, kde se mohou finanční poradci získat nadstavbové vzdělání, včetně náročných zkoušek. To vše vede maximální profesionalizaci oboru.

Asi teď čekáte nějaký velký, vzletný cíl. Ale mou hlavní vizí je, aby finančně poradenské společnosti mohly pracovat, měly stabilní legislativní prostředí a tím i prostor poskytovat co nejlepší služby klientům.

Zdroj: investujeme.cz