Řady USF rozšiřuje společnost Froglet, s.r.o.

Řady USF rozšiřuje společnost Froglet, s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém červnovém jednání schválilo přijetí společností Froglet, s.r.o. za řádného člena unie. Potvrzuje se tak postavení USF jako vedoucího sdružení finančních poradců, aktuálně zastupujícího již přes dvacet finančně-poradenských společností.

Od založení USF v roce 2006 se jedná již o v pořadí jedenácté rozšíření členské základny, které dále posiluje pozici unie a jejích členů ve vztahu k státním orgánům a ostatním profesním sdružením na trhu.

Jiří Šindelář, výkonný ředitel USF, komentuje přijetí nového člena takto: „Unie se za dobu své existence pevně etablovala na finančním trhu jako nejsilnější sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců. Každé rozšíření našich řad vnímáme jako posílení této pozice, ale také jako zvýšení odpovědnosti za osud celého našeho odvětví v době nevídaných regulatorních turbulencí. Jsem přesvědčen, že náš nový člen bude v tomto směru jednoznačným přínosem.“

Petr Kratochvíl za společnost Froglet, s.r.o. komentuje rozhodnutí stát se členem USF takto: „Vstup do USF je z pohledu strategie Froglet důležitým krokem vpřed. Chceme být součástí sdružení, které se aktivně snaží kultivovat trh finančního poradenství. Zároveň vnímáme jako velkou výzvu možnost podílet se na vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Věřím, že v rámci unijních orgánů budeme pro unii přínosem, stejně jako bude unie přínosem pro nás.“