Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Českou akademii finančního plánování (ČAFP), společnou vzdělávací platformu Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), posílila význačná osobnost pojistného a finančního trhu. Profesor Jaroslav Daňhel se stává předsedou řídícího výboru akademie a je tak dalším zvučným jménem, které činnost ČAFP zaštítí.

Profesor Daňhel je kmenovým pracovníkem katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v jeho kariéře se snoubí jak akademické hodnosti, tak rozsáhlé zkušenosti z praxe v pojišťovnictví a to i na vysokých manažerských pozicích. Mimo jiné byl zvolen Osobností pojistného trhu v roce 2012. Jeho participace je další garancí kvality připravovaného programu Master of Financial Planning (MFP), který v této podobě bude na trhu stěží hledat alternativu.

Profesor Daňhel, nový předseda řídícího výboru ČAFP, k ustanovení akademie uvedl: „Zprostředkování finančních služeb je činnost, bez které se v současném komplexním a globálním světě lze jen těžko obejít. Pro běžného, ale i finančně gramotného klienta odborně i morálně erudovaný zprostředkovatel napomůže hladšímu sejití se poptávky s nabídkou finančních produktů a sjednání těch, které nejlépe vyhovují objektivním, ale i subjektivním potřebám konkrétního zákazníka. V nedávné minulosti se ovšem objevila při zprostředkování finančních produktů některá negativa, která poškozovala zprostředkovatelskou image. Ke kultivaci prostředí se snaží přispět Unie zprostředkovatelů finančních služeb ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní projektem ČAFP a nabídnout zájemců z řad zprostředkovatelů špičkové vzdělávací programy a možnost obdržení certifikace, kterou bude potvrzen statut profesionála na finančním trhu, který klientům kvalifikovaně poradí s jejich finančním plánováním a výběrem produktů na míru.“


Programu Master of Financial Planning bude pro veřejnost spuštěn v květnu 2018. Veškeré podrobnější informace naleznete na